Showing 133–144 of 578 results

ตลับแป้งขอบทอง,ตลับแป้งสีขาวขอบทอง

SY22B ตลับแป้งขอบทอง

ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับแป้งขอบทอง
ตลับแป้งพัฟ,บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งพัฟ,ตลับแป้งพัฟขอบทอง

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

ขวดหัวปั้ม500ml

05S ขวดหัวปั้ม500ml

ขวดหัวปั้ม500ml ,หลอดเจลแอลกอฮอล์
หลอดเจลแอลกอฮอล์,แพคเกจเซรั่ม ขวดสเปรย์30ml
หลอดเจล

วัสดุ : PET , ABS , PP

ขวดบีบ30mlขวดบีบ30ml

01SS ขวดบีบ30ml

หลอดเจล,ขวดบีบ30ml ,หลอดเจลแอลกอฮอล์
หลอดเจลแอลกอฮอล์,แพคเกจเซรั่ม ขวดสเปรย์30ml
หลอดเจล

วัสดุ : PET , ABS , PP

หลอดเจล

01J หลอดเจล30ml

หลอดเจล,หลอดเจล30ml ,หลอดเจลแอลกอฮอล์
หลอดเจลแอลกอฮอล์,แพคเกจเซรั่ม ขวดสเปรย์30ml
หลอดเจล

วัสดุ : PET , ABS , PP

ขวดสเปรย์

01S ขวดสเปรย์ 30ml

ขวดสเปรย์, แพคเกจขวดสเปรย์, ขวดสเปรย์เปล่า
หลอดเจลแอลกอฮอล์,แพคเกจเซรั่ม ขวดสเปรย์30ml
หลอดเจล

วัสดุ : PET , ABS , PP

ตลับคุชชั่นสีขาว

CSY078 ตลับคุชชั่นสีขาว

ตลับคุชชั่น; ตลับแป้งคุชชั่น,ตลับคุชชั่นสีขาว
โรงงานตลับคูชั่น,พัฟคุชชั่น
วัสดุ : พลาสติก ABS , PP

หลอดลิป1.5กรัม

U31 หลอดลิป1.5กรัม

หลอดลิป2กรัม,ผลิตหลอดลิป,หลอดลิปฝาเงิน
,หลอดลิปสีเงิน,หลอดลิปฝาดำ,หลอดลิป1.5กรัม
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,หลอดลิป
วัสดุ: พลาสติก AS, ABS

หลอดลิปฝาสีทอง

096G หลอดลิปฝาสีทอง

ขวดลิป,หลอดลิป,บรรจุภัณฑ์หลอดลิป,
หลอดลิปแมทสีทอง,หลอดลิปฝาสีทอง
,หลอดลิปแมท,แพคเกจลิป,ผลิตขวดลิป
วัสดุ: พลาสติก   ABS, AS, PETG