ผลิตแป้งพัฟ ตลับแป้ง

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. เลือกแบบแพ็คเกจ พร้อมส่งข้อมูลลูกค้าเพื่อเปิดใบเสนอราคา
2. ชำระมัดจำ  ก่อนผลิตสินค้า หรือขึ้นตัวอย่าง
3. ขึ้นสินค้าตัวอย่างตามไฟล์ AI ที่ลูกค้า Approved ใช้เวลา 10-15 วัน
4. ยืนยันสินค้าตัวอย่างก่อนการผลิต พร้อมชำระเพิ่ม 40% เพื่อดำเนินงานผลิตทั้งหมด
5. ระยะเวลาการผลิตสินค้าหลังจากตกลงแบบ 25-45 วัน
6. จัดส่งสินค้าเข้าโกดังที่ไทย บริษัทจะทำการตรวจสินค้าก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 3-7 วัน
7. ชำระเงินยอดคงค้าง ก่อนส่งมอบสินค้า

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1. สินค้ามีข้อบกพร่องหรือมีปัญหาด้านคุณภาพ ลูกค้าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7-14 วัน(นับจากวันส่งสินค้า) จำนวนสินค้าที่ส่งมอบ+/-ได้ไม่เกิน 3%
2. สินค้ามีการบรรจุเนื้อ หรือ ซีลแล้ว ไม่สามารถรับเคลม
3. การเคลมสินค้าเคลมให้ลูกค้าในรอบถัดไป