Showing 13–24 of 28 results

กระปุกเซรั่ม

In01 กระปุก Innisfree

ระยะเวลาในการจัดส่ง: 25-45 วัน แล้วแต่กรณี
จำนวนในการสั่งขั้นต่ำ  10,000 ชิ้น ขึ้นไป แล้วแต่กรณี
สามารถ เลือกขนาดหลอดได้ตามต้องการ

**. สามารถเปลี่ยนสีแพคเกจ และมีบริการสกรีนโลโก้ (Logo Silk Screen)
และปั๊มโลโก้ด้วยเทคนิคฮ๊อตสแตม “เคเงิน” “เคทอง” (Hot stamping) ตามที่ลูกค้าต้องการ
ติดต่อสอบถาม

Official LINE
Official LINE


Add Friend
คุณแพน

Tel: 085-1548850

กระปุกครีม50กรัม

In50G. กระปุกครีม50กรัม

ระยะเวลาในการจัดส่ง: 25-45 วัน แล้วแต่กรณี
จำนวนในการสั่งขั้นต่ำ  10,000 ชิ้น ขึ้นไป แล้วแต่กรณี
สามารถ เลือกขนาดหลอดได้ตามต้องการ

**. สามารถเปลี่ยนสีแพคเกจ และมีบริการสกรีนโลโก้ (Logo Silk Screen)
และปั๊มโลโก้ด้วยเทคนิคฮ๊อตสแตม “เคเงิน” “เคทอง” (Hot stamping) ตามที่ลูกค้าต้องการ
ติดต่อสอบถาม

Official LINE
Official LINE


Add Friend
คุณแพน

Tel: 085-1548850

ขวดปั้ม80mlขวดpet80ml

080G ขวดปั้ม80ml /ขวดปั้ม80มิล

ขวดปั้ม80ml , ขวดปั้ม80มิล
ขวดสเปรย์, แพคเกจขวดสเปรย์, ขวดสเปรย์เปล่า
หลอดเจลแอลกอฮอล์,แพคเกจเซรั่ม ขวดสเปรย์30ml
หลอดเจล

วัสดุ : PET , ABS , PP

ขวดปั้ม300ml

300G ขวดปั้ม300ml

ขวดปั้ม300mll ,หลอดเจลแอลกอฮอล์ ,ขวดหัวปั้ม150-500ml
หลอดเจลแอลกอฮอล์,แพคเกจเซรั่ม ขวดสเปรย์30ml
หลอดเจล ,ขวดหัวปั้ม,ขวดหัวปั้ม300ml ,ขวดปั้ม300mlฝาขาว

วัสดุ : PET , ABS , PP

ขวด500ml

0500 ขวด500ml

ขวด500ml ,หลอดเจลแอลกอฮอล์ ,ขวดหัวปั้ม150-500ml
หลอดเจลแอลกอฮอล์,แพคเกจเซรั่ม ขวดสเปรย์30ml
หลอดเจล ,ขวดหัวปั้ม,ขวดหัวปั้ม300ml

วัสดุ : PET , ABS , PP

ขวดหัวปั้ม500ml

0500S ขวดหัวปั้ม500ml

ขวดหัวปั้ม500ml ,หลอดเจลแอลกอฮอล์ ,ขวดหัวปั้ม150-500ml
หลอดเจลแอลกอฮอล์,แพคเกจเซรั่ม ขวดสเปรย์30ml
หลอดเจล ,ขวดหัวปั้ม,ขวดหัวปั้ม300ml

วัสดุ : PET , ABS , PP

ขวดบีบ30mlขวดบีบ30ml

01SS ขวดบีบ30ml

หลอดเจล,ขวดบีบ30ml ,หลอดเจลแอลกอฮอล์
หลอดเจลแอลกอฮอล์,แพคเกจเซรั่ม ขวดสเปรย์30ml
หลอดเจล

วัสดุ : PET , ABS , PP

ขวดสเปรย์

01S ขวดสเปรย์ 30ml

ขวดสเปรย์, แพคเกจขวดสเปรย์, ขวดสเปรย์เปล่า
หลอดเจลแอลกอฮอล์,แพคเกจเซรั่ม ขวดสเปรย์30ml
หลอดเจล

วัสดุ : PET , ABS , PP