B002 ผลิตกล่องเครื่องสำอาง

ระยะเวลาในการจัดส่ง: 7-45 วัน แล้วแต่กรณี
จำนวนในการสั่งขั้นต่ำ 1,000 ชิ้น ขึ้นไป แล้วแต่กรณี

ติดต่อสอบถาม

Official LINE
Official LINE


Add Friend
คุณแพน

Tel: 085-1548850

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

กล่องจั่วปัง ,กล่องเครื่องสำอางค์ ,กล่องลิปสติก, กล่องใส่ลิปสติก, กล่องสไลด์ข้าง,   กล่องพรีเมี่ยม ถุกที่สุดในไทย

พร้อมสกรีน Logo,กล่องกระดาษ เครื่องสำอาง,ผลิตกล่องกระดาษ,ผลิตกล่องเครื่องสำอาง,กล่องบรรจุภัณฑ์ ราคาส่ง-

โรงพิมพ์กล่อง เครื่องสำอางค์