แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

ขวดลิปโรสโกล,หลอดลิปกลม,หลอดลิป4กรัม

201 ขวดลิป ,ขวดลิป4กรัม

ขวดลิปโรสโกล ,ขวดลิป,ผลิตหลอดลิป,ลิปแมท
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,หลอดลิป,หลอดลิปกลม
วัสดุ: พลาสติก AS, ABS

หลอดลิป4กรัม

11TU-หลอดลิป4กรัม

หลอดลิป4กรัม ,หลอดลิปสีชมพู ,หลอดลิป,ขวดลิป ,

หลอดลิป3กรัม , แพคเกจลิป, ขวดลิปเปล่า,
หลอดลิปโรสโกล, ผลิตหลอดลิป,

วัสดุ พลาสติก: AS, PETG , ABS , PP

ขวดลิปสีดำ

p113-ขวดลิปสีดำ

ขวดลิปสีดำ,ผลิตหลอดลิป,ขวดลิปสีดำ
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,หลอดลิป
วัสดุ: พลาสติก AS, ABS

หลอดลิป4กรัม , ขวดลิป4กรัม

0115 หลอดลิป4กรัม ขวดลิป4กรัม

ขวดลิป,หลอดลิป,บรรจุภัณฑ์หลอดลิป
,หลอดลิปแมท,แพคเกจลิป,ผลิตขวดลิป
หลอดลิปสีดำ,หลอดลิป4กรัม
วัสดุ: พลาสติก   ABS, AS, PETG

ขวดลิปสีดำไล่สี

FA-12 ขวดลิปสีดำไล่สี

ขวดลิป,หลอดลิป,บรรจุภัณฑ์หลอดลิป
,หลอดลิปแมท,แพคเกจลิป,ผลิตขวดลิป
หลอดลิปสีดำ,หลอดลิป4กรัม
วัสดุ: พลาสติก   ABS, AS, PETG

หลอดลิปจุ่ม

A2010 หลอดลิปจุ่ม

ขวดลิป,ผลิตหลอดลิป,หลอดลิปกลอส
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,หลอดลิป
วัสดุ: พลาสติก AS, ABS