แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

หลอดลิป1.5กรัม

AQ34 หลอดลิปฝาเงิน

ขวดลิป,หลอดลิปสีชมพู,หลอดลิปแมท

ผลิตหลอดลิป,ขวดลิปกลอส
วัสดุ พลาสติก : ABS,AS,PETG

หลอดลิป1.5กรัม

U31 หลอดลิป1.5กรัม

หลอดลิป2กรัม,ผลิตหลอดลิป,หลอดลิปฝาเงิน
,หลอดลิปสีเงิน,หลอดลิปฝาดำ,หลอดลิป1.5กรัม
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,หลอดลิป
วัสดุ: พลาสติก AS, ABS

หลอดลิป1.5กรัมหลอดลิป1กรัม

Q3 หลอดลิป1.5กรัม

ขวดลิป,ผลิตหลอดลิป,ลิปแมท
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,หลอดลิป
วัสดุ: พลาสติก AS, ABS