แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

หลอดลิปแมทสีทอง,ขวดลิปกลอส,แพคเกจลิปแมท,ผลิตขวดลิป

U099G หลอดลิปแมทสีทอง

ขวดลิป,หลอดลิป,บรรจุภัณฑ์หลอดลิป
,หลอดลิปแมท,แพคเกจลิป,ผลิตขวดลิป
วัสดุ: พลาสติก   ABS, AS, PETG

หลอดลิปแมท,ผลิตหลอดลิป,หลอดลิปสีโรสโกลหลอดลิป,ผลิตหลอดลิป ,หลอดลิปสีโรสโกล

AS001หลอดลิปมงกุฎ

ขวดลิป,หลอดลิป,บรรจุภัณฑ์หลอดลิป
,หลอดลิปแมท,แพคเกจลิป,ผลิตขวดลิป
หลอดลิปมงกุฎ,หลอดลิป3กรัม
วัสดุ: พลาสติก   ABS, AS, PETG

หลอดลิปฝาสีทอง

096G หลอดลิปฝาสีทอง

ขวดลิป,หลอดลิป,บรรจุภัณฑ์หลอดลิป,
หลอดลิปแมทสีทอง,หลอดลิปฝาสีทอง
,หลอดลิปแมท,แพคเกจลิป,ผลิตขวดลิป
วัสดุ: พลาสติก   ABS, AS, PETG

ขวดลิปสีเงิน ,หลอดลิปแมทเงิน

96B หลอดลิปแมทเงิน

ขวดลิป,หลอดลิป,บรรจุภัณฑ์หลอดลิป
,หลอดลิปแมท,แพคเกจลิป,ผลิตขวดลิป
วัสดุ: พลาสติก   ABS, AS, PETG

หลอดลิป4กรัม , ขวดลิป4กรัม

0115 หลอดลิป4กรัม ขวดลิป4กรัม

ขวดลิป,หลอดลิป,บรรจุภัณฑ์หลอดลิป
,หลอดลิปแมท,แพคเกจลิป,ผลิตขวดลิป
หลอดลิปสีดำ,หลอดลิป4กรัม
วัสดุ: พลาสติก   ABS, AS, PETG

หลอดลิปแมทสีทองหลอดลิปฝาทอง

T2010 หลอดลิปแมทสีทอง

หลอดลิป2กรัม,ผลิตหลอดลิป, ขวดลิปสีทอง
,หลอดลิปสีทอง,หลอดลิปฝาทอง
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,หลอดลิป
วัสดุ: พลาสติก AS, ABS

ขวดลิปสีดำไล่สี

FA-12 ขวดลิปสีดำไล่สี

ขวดลิป,หลอดลิป,บรรจุภัณฑ์หลอดลิป
,หลอดลิปแมท,แพคเกจลิป,ผลิตขวดลิป
หลอดลิปสีดำ,หลอดลิป4กรัม
วัสดุ: พลาสติก   ABS, AS, PETG