แสดง %d รายการ

แท่งลิปสีทอง

L008 แท่งลิปสีทอง / แพคเกจลิปสติก

หลอดลิปสติก,แท่งลิป,ปลอกลิป,แท่งลิปสีทอง
ผลิตแท่งลิป,บรรจุภัณฑ์ลิปแบบแท่ง
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,หลอดลิป
วัสดุ: พลาสติก AS, ABS, PP