แสดง %d รายการ

บรรจุภัณฑ์ตลับแป้ง

C226 ตลับแป้ง

ตลับแป้ง,ผลิตตลับแป้ง,
ตลับแป้งพัฟ,โรงงานผลิตตลับแป้ง
วัสดุ: พลาสติก ABS, AS