แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ตลับคูชั่นเปล่าบรรจุภัณฑ์ คุชชั่น

C813 ตลับคูชั่นเปล่า

ตลับแป้งคุชชั่น,ตลับคุชชั่น,โรงงานผลิตตลับแป้ง
ผลิตตลับคุชชั่น,คูชั่นเปล่า,ตลับแป้งพัฟ
วัสดุ: พลาสติก ABS, AS , PP

บรรจุภัณฑ์คุชชั่น

U261 บรรจุภัณฑ์คุชชั่น

ตลับแป้ง,ผลิตตลับแป้ง,ตลับคุชชั่น,ตลับขอบทอง
ตลับแป้งพัฟ,โรงงานผลิตตลับแป้ง

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS