แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

ตลับแป้งสีเหลี่ยม

U011M ตลับแป้งสีเหลี่ยม

ตลับแป้งสีดำด้าน ,ตลับแป้ง,แพคเกจตลับแป้ง ,ตลับแป้งสีดำขอบทอง

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับแป้งพัฟ,ตลับแป้งขอบทอง

วัสดุ: ตลับพลาสติก AS, ABS

ตลับแป้งสี่เหลี่ยม

C7143 ตลับแป้ง

ตลับแป้ง,ผลิตตลับแป้ง,ตลับแป้งพัฟ
โรงงานผลิตตลับแป้ง
วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

ตลับแป้งพัฟ

U111 ตลับแป้งพัฟ

ตลับแป้งพัฟ,ตลับแป้งสี่เหลี่ยม,

ตลับแป้ง ,ผลิตตลับแป้งสี่เหลี่ยม

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS