แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

ตลับแป้งขอบทอง,ตลับแป้งสีขาวขอบทอง

SY22B ตลับแป้งขอบทอง

ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับแป้งขอบทอง
ตลับแป้งพัฟ,บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งพัฟ,ตลับแป้งพัฟขอบทอง

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

ตลับแป้งขอบทองตลับแป้งเปล่าขอบทอง

103B ตลับแป้งขอบทอง

ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับแป้งขอบทอง
ตลับแป้งพัฟ,บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งพัฟ

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS