ตลับแป้งชั้นเดียว U&I Cosmetics สร้างแบรนด์ ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
รับปรึกษา ออกแบบ ผลิตตลับแป้ง พัฟแต่งหน้า กล่องกระดาษ ลิปทุกชนิด เร็วที่สุดในไทย

ตลับแป้ง 1 ชั้น,ตลับแป้งชั้นเดียว,ผลิตตลับแป้ง,ตลับ แป้ง พัฟ เปล่า ขายส่ง,
โรงงาน ผลิต ตลับ แป้ง,ขายส่ง ตลับ แป้ง,ขาย บรรจุ ภัณฑ์ เครื่อง สํา อา ง

Showing 1–12 of 62 results

170 บรรจุภัณฑ์ตลับแป้ง

ตลับแป้ง,ตลับแป้งพัฟ,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ,ตลับแป้งชั้นเดียว

,ตลับแป้งสีชมพู,ตลับแป้งพัฟสวยๆ,ผลิตตลับแป้ง

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

176C ตลับแป้งพัฟสวยๆ

ตลับแป้ง,ผลิตตลับแป้ง,ตลับแป้งพัฟสวยๆ ,แพคเกจตลับแป้ง
ตลับแป้งพัฟ,โรงงานผลิตตลับแป้ง, ผลิตตลับแป้งเปล่า
วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

SY22B ตลับแป้งขอบทอง

ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับแป้งขอบทอง
ตลับแป้งพัฟ,บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งพัฟ,ตลับแป้งพัฟขอบทอง

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS