แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

พาแลทอายแชโดว์

U72A-พาแลทอายแชโดว์

พาแลทอายแชโดว์. ตลับอายแชโดว์,ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับบลัชออน
ตลับแป้งพัฟ,ตลับอายแชโดว์3หลุม

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

ตลับอายแชร์โด้ว6หลุม

B119 ตลับอายแชร์โด้ว6หลุม

ตลับอายแชโดว์,ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับบลัชออน
ตลับแป้งพัฟ,ตลับอายแชร์โด้ว,ตลับอายแชร์โด้ว6หลุม

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

ตลับอายแชโดว์3หลุม

E052 ตลับอายแชโดว์3หลุม

ตลับอายแชโดว์,ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับบลัชออน
ตลับแป้งพัฟ,ตลับอายแชโดว์3หลุม

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

ตลับอายแชโดว์เปล่า

U070 ตลับอายแชโดว์เปล่า

ตลับอายแชโดว์,ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับบลัชออน
ตลับแป้งพัฟ,บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งพัฟ,ตลับอายแชโดว์เปล่า

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

ตลับอายแชโดว์เปล่า

C72 ตลับอายแชโดว์เปล่า

ตลับอายแชโดว์,ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับบลัชออน
ตลับแป้งพัฟ,บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งพัฟ,ตลับอายแชโดว์เปล่า

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

ตลับอายแชโดว์เปล่า

B067 ตลับอายแชโดว์เปล่า

ตลับอายแชโดว์,ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับบลัชออน
ตลับแป้งพัฟ,บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งพัฟ

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

ตลับอายแชโดว์สีขาวตลับอายแชโดว์

B168 ตลับอายแชโดว์

ตลับอายแชโดว์,ตลับแป้ง,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,ตลับบลัชออน
ตลับแป้งพัฟ,บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งพัฟ

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS