Showing 1–12 of 28 results

ตลับคุชชั่นตลับคุชชั่น เปล่าๆ

Cky1001 ตลับแป้งคุชชั่น

ตลับคุชชั่น; ตลับแป้งคุชชั่น
โรงงานตลับคูชั่น,พัฟคุชชั่น
วัสดุ : พลาสติก ABS , PP

แพ็คเกจตลับแป้งพัฟ,โรงงานผลิตตลับแป้ง

U124 แพ็คเกจตลับแป้งพัฟ

แพ็คเกจตลับแป้งพัฟ , ตลับแป้ง,ผลิตตลับแป้ง,
ตลับแป้งพัฟ,โรงงานผลิตตลับแป้ง, ตลับแป้งพัฟ

#บรรุจภัณฑ์เครื่องสำอาง #ตลับแป้ง #หลอดลิป #ขวดลิป #ตลับแป้งฝุ่น #ตลับแป้งพัฟ
#พัฟแต่งหน้า #แป้งอัด #โรงงานผลิตตลับแป้ง #แพคเกจตลับแป้ง #ตลับแป้งเปล่า #ตลับแป้งสวยๆ
#ผลิตตลับแป้ง

วัสดุ: พลาสติก ABS, AS

ผลิตตลับแป้งอัด ,ตลับแป้งพัฟ,ตลับแป้ง แม่เหล็ก, ตลับแป้ง

C2118 ตลับแป้ง

ตลับแป้ง,ตลับแป้ง ราคา,ตลับแป้งพัฟ
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,บรรจุภัณฑ์ตลับแป้ง
ตลับแป้งพิ้งโกล,ตลับแป้งโรสโกล
วัสดุ: พลาสติก AS, ABS,PP

ตลับแป้ง,ตลับแป้ง โรสโกล , ตลับแป้ง ชั้นเดียว,ตลับแป้งอัด, ตลับแป้งพัฟ, บรรจุภัณฑ์ตลับแป้ง

Bhs008 ตลับแป้งพัฟ 1 ชั้น

ตลับแป้ง 1ชั้น,ตลับแป้ง,ตลับแป้ง ราคา,ตลับแป้งพัฟ
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง,โรงงานผลิตตลับแป้ง
วัสดุ: พลาสติก AS, ABS