Showing 1–12 of 17 results

In80g กระปุกครีม80กรัม , กระปุกเซรั่ม

ระยะเวลาในการจัดส่ง: 25-45 วัน แล้วแต่กรณี
จำนวนในการสั่งขั้นต่ำ  10,000 ชิ้น ขึ้นไป แล้วแต่กรณี
สามารถ เลือกขนาดหลอดได้ตามต้องการ

**. สามารถเปลี่ยนสีแพคเกจ และมีบริการสกรีนโลโก้ (Logo Silk Screen)
และปั๊มโลโก้ด้วยเทคนิคฮ๊อตสแตม “เคเงิน” “เคทอง” (Hot stamping) ตามที่ลูกค้าต้องการ
ติดต่อสอบถาม

Official LINE
Official LINE


Add Friend
คุณแพน

Tel: 085-1548850

In01 กระปุก Innisfree

ระยะเวลาในการจัดส่ง: 25-45 วัน แล้วแต่กรณี
จำนวนในการสั่งขั้นต่ำ  10,000 ชิ้น ขึ้นไป แล้วแต่กรณี
สามารถ เลือกขนาดหลอดได้ตามต้องการ

**. สามารถเปลี่ยนสีแพคเกจ และมีบริการสกรีนโลโก้ (Logo Silk Screen)
และปั๊มโลโก้ด้วยเทคนิคฮ๊อตสแตม “เคเงิน” “เคทอง” (Hot stamping) ตามที่ลูกค้าต้องการ
ติดต่อสอบถาม

Official LINE
Official LINE


Add Friend
คุณแพน

Tel: 085-1548850

กระปุกอะคริลิคสีทอง – กระปุกครีม 10g-15g-20g-30g.

กระปุกครีม กระปุกอะคริลิคสีทอง,กระปุกอะคริลิคสีชมพู,กระปุกอะคริลิค20g,กระปุกอะคริลิค15g กระปุกอะคริลิคสีชมพู ,กระปุกอะคริลิค
,กระปุกอะคริลิคสีขาว ,กระปุกอะคริลิคสีแดง, กระปุกอะคริลิค 50กรัม
กระปุก อะคริลิค ขวดอะคริลิค กระปุกครีม
วัสดุ :  PMMA , PP , PS , ABS

กระปุกครีมสีเขียว – กระปุกอะคริลิคสีเขียว

กระปุกครีม กระปุกอะคริลิคสีทอง,กระปุกอะคริลิคสีชมพู,กระปุกอะคริลิค20g,กระปุกอะคริลิค15g กระปุกอะคริลิคสีชมพู ,กระปุกอะคริลิค
,กระปุกอะคริลิคสีขาว ,กระปุกอะคริลิคสีแดง, กระปุกอะคริลิค 50กรัม
กระปุก อะคริลิค ขวดอะคริลิค กระปุกครีม
วัสดุ :  PMMA , PP , PS , ABS

กระปุกครีม // กระปุกอะคริลิคสีทอง -A83–20g–30g–50g

กระปุกอะคริลิคสีทอง,กระปุกอะคริลิคสีชมพู,กระปุกอะคริลิค20g,กระปุกอะคริลิค15g กระปุกอะคริลิคสีชมพู ,กระปุกอะคริลิค
,กระปุกอะคริลิคสีขาว ,กระปุกอะคริลิคสีแดง, กระปุกอะคริลิค 50กรัม
กระปุก อะคริลิค ขวดอะคริลิค กระปุกครีม
วัสดุ :  PMMA , PP , PS , ABS

กระปุกครีม15กรัม // กระปุกอะคริลิคสีชมพู – ShA11

กระปุกครีม15กรัม,กระปุกอะคริลิคสีชมพู,กระปุกอะคริลิค10g,กระปุกอะคริลิค15g กระปุกอะคริลิคสีชมพู ,กระปุกอะคริลิค
,กระปุกอะคริลิคสีขาว ,กระปุกอะคริลิคสีแดง, กระปุกอะคริลิค 50กรัม
กระปุก อะคริลิค ขวดอะคริลิค กระปุกครีม
วัสดุ :  PMMA , PP , PS , ABS

กระปุกอะคริลิคสีทอง – กระปุกอะคริลิค10รัม – ShA11

กระปุกอะคริลิคสีทอง ,กระปุกอะคริลิค10g,กระปุกอะคริลิค15g กระปุกอะคริลิคสีชมพู ,กระปุกอะคริลิค
,กระปุกอะคริลิคสีขาว ,กระปุกอะคริลิคสีแดง, กระปุกอะคริลิค 50กรัม
กระปุก อะคริลิค ขวดอะคริลิค กระปุกครีม
วัสดุ :  PMMA , PP , PS , ABS

กระปุกอะคริลิค15g // กระปุกอะคริลิค 15กรัม ShA80

กระปุกอะคริลิค15g กระปุกอะคริลิคสีฟ้า ,กระปุกอะคริลิค
,กระปุกอะคริลิคสีขาว ,กระปุกอะคริลิคสีแดง, กระปุกอะคริลิค 50กรัม
กระปุก อะคริลิค ขวดอะคริลิค กระปุกครีม
วัสดุ :  PMMA , PP , PS , ABS

In50G. กระปุกครีม50กรัม

ระยะเวลาในการจัดส่ง: 25-45 วัน แล้วแต่กรณี
จำนวนในการสั่งขั้นต่ำ  10,000 ชิ้น ขึ้นไป แล้วแต่กรณี
สามารถ เลือกขนาดหลอดได้ตามต้องการ

**. สามารถเปลี่ยนสีแพคเกจ และมีบริการสกรีนโลโก้ (Logo Silk Screen)
และปั๊มโลโก้ด้วยเทคนิคฮ๊อตสแตม “เคเงิน” “เคทอง” (Hot stamping) ตามที่ลูกค้าต้องการ
ติดต่อสอบถาม

Official LINE
Official LINE


Add Friend
คุณแพน

Tel: 085-1548850