จานแป้ง&สติ๊กเกอร์ปิดแป้ง&แผ่นปิดแป้ง&รีฟิวแป้ง รีฟิวแป้งพัฟ, จานแป้ง,ถาดเครื่องสำอาง
ถาดแป้งพัฟ  ,จานแป้ง, แผ่นปิดหน้าแป้ง,แผ่นปิดแป้ง,แผ่นปิดแป้งพัฟ,ตลับแป้ง refill

รีฟิลตลับแป้ง

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์